Buradasınız: Giriş Hakkımızda Ödül Hakkında

Ödül Hakkında

The Duke of Edinburgh’s International Award, ya da Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü, 14 ile 24 yaşları arasındaki tüm gençlerin katılabileceği, dünyanın önde gelen gençlik başarı ödülüdür. The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation (Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Vakfı) ismiyle 1956 yılında Londra'da kurulan vakfın yürüttüğü programın amacı; gençleri, yaşadıkları toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile donatmak ve onları hayata hazırlamaktır. 

Uluslararası Ödül Vakfı’nın temel hedefi, dünyadaki 14-24 yaş arasındaki tüm gençlerin programa katılabilmeleri/uygulayabilmeleri  için gerekli koşulları sağlamaktır. 2013 yılında Uluslararası Ödül Vakfı (International Award Foundation) ile TİKAV arasında imzalanan Lisans Sözleşmesi ile “The Duke of Edinburgh’s International Award-Türkiye” adıyla, Türkiye'de TİKAV temsilinde uygulanmaya başlamıştır. TİKAV http://www.tikav.org.tr bünyesinde bulunan Edinburgh Dükü Uluslararası Ödülü Ulusal Ofisi, Ödül Programı’nı Türkiye’de tanıtmaya, uygulamaya, denetlemeye ve sertifikalandırmaya yetkili tek organizasyondur.

 

Bir Bakışta Ödül Programı

 

 

Misyonumuz

Ödül Programı'nın yürütülmesi için gerekli koşulları sağlamak, programı tanıtmak ve programın standartları çerçevesinde nitelikli bir şekilde uygulanmasına rehberlik etmektir.

Vizyonumuz

Ülkemizde yaşayan gençleri Ödül Programı ile buluşturup onların çok yönlü gelişimlerini sağlayarak başarılı ve donanımlı bireylerin yetişmesine destek olmaktır.

Ödül Katılımcıları, gelişmek istedikleri alanlara göre kendi hedeflerini belirlerler. Ödül'ün, tüm gençleri kendi gelişim yolculuklarında desteklediği kanıtlanmıştır. Çünkü Ödül Programı :

  • Ulaşılabilirdir – Beceri, cinsiyet, altyapı, sosyal ve ekonomik statüden bağımsız, doğru rehberlik ve aldığı ilhamla yolculuğuna başlamayı seçen her birey tarafından Ödül'e ulaşılabilir.
  • Yarışa dayalı değildir – Ödül Programı'nı yürütmek, başkalarıyla bir yarış değil, kişisel bir meydan okumadır. Her katılımcı, kendi bireysel başlangıç noktalarını, becerilerini ve ilgi alanlarını yansıtan, kişiye özel bir program tasarlamaktadır.
  • Gönüllülük esasına dayalıdır – Gönüllülük esasına dayalıdır: Ödül; okul, üniversite, çalışma zamanı, velayet ve müfredat dışı aktivite kapsamında uygulanabilirken, bireyler, etkinliklerini gerçekleştirmek için boş zamanlarının bir kısmını buna adamalıdırlar.
  • Bireyseldir – Bireyler, kendi kişisel şartlarına, seçimlerine ve yerel koşullara uygun olarak kendi programlarını tasarlamaktadır. Kendilerine en uygun kategoriyle başlarlar ve Ödül'ü (yaş sınırı dâhilinde) istediği sürede tamamlar.
  • Dengelidir – Ödül, kategorilerinde beş farklı mücadele sunarak ve gençleri pek çok etkinliğe katarak, bireysel akıl, beden ve toplumsal ruhu geliştiren dengeli bir çerçeve sunmaktadır.
  • İlham vericidir – Ödül, bireyleri kendi beklentilerinin ötesine geçmeleri için ilham vermektedir. Bir aktiviteye başlamadan önce, kendi mücadele ve hedeflerini belirleyebilecekleriyle ilgili cesaretlendirilmektedirler, bu hedeflere ulaşmak ve ilerleme kaydetmek bireyleri Ödüle ulaştıracaktır.
  • Dayanıklılık gerektirir – Ödül, bireyleri kendi beklentilerinin ötesine geçmeleri için ilham vermektedir. Bir aktiviteye başlamadan önce, kendi mücadele ve hedeflerini belirleyebilecekleriyle ilgili cesaretlendirilmektedirler, bu hedeflere ulaşmak ve ilerleme kaydetmek bireyleri Ödüle ulaştıracaktır.
  • Gelişime dayalıdır – Ödül Programı'na katılım, kişisel ve sosyal gelişimi destekler. Bireyler, değerli deneyimler ve hayat becerileri kazanır, güvenle büyür, çevre ve toplumlarına bilinçli bir şekilde yaklaşan sorumlu genç yetişkinlere dönüşür.
  • Yenilikçidir – Ödül'ün her adımı, katılımcıdan aşamalı olarak daha fazla zaman, sorumluluk ve sadakat beklemektedir.
  • Eğlencelidir – Katılımcılar ve Liderler, Ödül'ü eğlenceli, tatmin edici ve faydalı bulmaları gerekmektedir.

Bronz

Bronz Kategori, 14 yaş ve üstü gençler içindir. Bronz kategoride, katılımcılar; fiziksel gelişim, beceri geliştirme, toplum hizmeti, macera ve keşif yolculuğu bölümlerini tamamlarlar. İlk 3 bölümde,  kendi belirledikleri hedeflerine ulaşmak için  en az 3 ay faaliyette  bulunurlar. Katılımcılar, bu bölümlerin herhangi birindeki faaliyetini en az 6 ay yapar. Bu bölümdeki macera ve keşif yolculuğu 2 gün, 1 gece sürer. Bronz Kategori 6 ayda tamamlanır.       Gümüş

Gümüş kategoriye katılmak için en az 15 yaşında olmanız gerekmektedir. Bu kategorideki bölümler de, beceri geliştirme, fiziksel gelişim, toplum hizmetidir. Macera ve keşif yolculuğu 3 gün, 2 gece sürer. Diğer bölümlerdeki faaliyetler en az 6 ay devam etmelidir. Eğer katılımcı Gümüş kategori’ye direkt başladıysa, fiziksel gelişim, beceri geliştirme ve toplum hizmeti bölümlerinden birini, bir 6 ay daha fazla yapacaktır. Sonuç olarak, Bronz Ödül sahipleri için Gümüş Kategoriyi tamamlamak en az 6 ay sürerken, direkt başlayanlar için bu süre 12 aydır.      Altın

Altın Kategoriye başlamak için  katılımcıların en az 16 yaşında olması gerekmektedir. Diğer kategorilerden farklı olarak,  Altın’da 5 bölüm hedeflerinin tamamlanması beklenmektedir. Fiziksel gelişim, beceri geliştirme, toplum hizmeti, macera ve keşif yolculuğu ve toplumsal uyum projesi. İlk üç bölüm için faaliyetler 12 ay sürer; eğer katılımcı Gümüş Kategoriyi tamamlamadan Altın’a direkt başlamışsa, ilk üç kategoriden birini 6 ay daha fazla yapmak durumundadır. Macera ve Keşif Yolculuğu 4 gün, 3 gece olarak planlanmıştır. Bu kategoriye özel olan, Toplumsal Uyum Projesi en az 5 gün, 4 gece sürmelidir. Bu durumda Altın kategoriyi, Gümüş Ödül sahipleri en az 12 ayda, direkt Altın’a başlayanlar da en az 18 ayda tamamlarlar.