BURADASINIZ:   ANA SAYFA   >   ÖDÜL HAKKINDA   >   Prensip, İlke ve DeğerlerimizTanıtım Videomuz

Prensip, İlke ve DeğerlerimizTEMEL PRENSİPLERİMİZ

Ödül kavramı başlı başına bir mücadeledir. Gençlerin rekabete dayanmayan, gönüllü faaliyetlerini içeren bu dengeli program, kişisel keşifleri ve gelişimi, özgüveni, azmi, kendine karşı sorumluluğu ve toplumsal hizmeti teşvik etmektedir.

Katılımcılar arasında cinsiyet, ırk, din ve politik düşüncelerden dolayı ayrım yapılamaz.

 1. Ödül Programı herkese açıktır: Ödül Programı katılımcı olmak isteyen, 14-25 yaşları arasındaki herkese açıktır. Tek katılım şartı belirtilen yaş aralığında olmaktır.
 2. Ödül Programı yarışa dayalı değildir: Ödül Programında katılımcı başkaları ile değil, sadece kendisi ile yarışır. Her katılımcının takip ettiği faaliyetler, kendisine ait başlangıç noktalarını yansıtır ve tamamen katılımcının kendisine özgüdür. Uluslararası Gençlik Ödülüne katılımda gönüllülük esastır.
 3. Ödül Programı gönüllülük esasına dayalıdır: Ödül Programına katılım kararını gençler kendileri vermelidir. Aileleri veya öğretmenleri bu konuda ısrarcı olmamalıdır. Katılımcı faaliyetler için ayıracağı zamanı gönüllü olarak kullanmalıdır.
 4. Ödül Programı esnektir: Katılımcı faaliyet programını içinde bulunduğu koşullara göre kendisi belirler. Ödül Programına, kendilerine en uygun olduğunu düşündükleri kategoride başlar ve Programı istediği sürede tamamlar.
 5. Ödül Programı dengeli bir faaliyet programıdır: Ödül Programının kapsamında yer alan bölümler, katılımcıların var olan yeteneklerini ve ilgilerini dengeli bir faaliyet programı çerçevesinde geliştirmelerini sağlar. Ayrıca gençlerin yeni beceriler ve deneyimler edinmelerini destekler.
 6. Ödül Programında başarısızlık kavramı yoktur: Bir faaliyete başlamadan önce katılımcılar ulaşmak istedikleri hedefleri belirlerler. Başarı, katılımcıların kendi seçtikleri hedeflere ulaşmalarıdır.
 7. Ödül Programı bir sürat koşusu değil, maratondur: Ödül Programında önemli olan bağlılık ve sürekliliktir. Program kısa süreli bir heves olarak görülmemelidir. Katılımcılar belirli bir faaliyeti öngörülen minimum sürelerden daha uzun süre boyunca yapmayı isteyebilirler.
 8. Ödül Programı kişisel gelişimi esas alır: Ödül Programı her şeyden önce kişisel ve sosyal bir gelişim programıdır. Programın değeri katılımcının gösterdiği sürekliliğe, öğrenme sürecine ve edindiği deneyimin niteliğine bağlıdır.
 9. Ödül Programı sürekli ilerlemeye odaklıdır: Ödül Programı, kategoriler ilerledikçe katılımcıdan daha fazla zaman, bağlılık ve sorumluluk bekler.
 10. Ödül Programı eğlenceli ve zevklidir.

 

 İLKELERİMİZ:

Ödül konsepti, kişisel gelişim ile ilgilidir. Gençlere, kişisel keşfi ve gelişimi, kendine güveni, sabrı, kendilerine karşı sorumluluklarını ve toplumsal hizmeti teşvik eden dengeli, rekabete dayalı olmayan gönüllü bir faaliyet programı sunmaktadır. (El Kitabı 2006:10; NAA Rehberi 2007:15)

Ödülün esnekliği, tercihen farklı kültür ve toplumlara kolayca uyum sağlamak ve adapte olmaktır. Ödülün temel ilkeleri ortaktır; ancak faaliyet ve uygulamalar, modern toplumun değişen talepleri ve gençlerin çeşitli ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir. Ödül, dünyada gençlerle çalışan kuruluşlar tarafından kullanılan ve tanınan uluslararası bir programdır (El Kitabı 2006:9).

TEMEL İLKELER (El Kitabı 2006:10; NAA Rehber 2007:16 ve Bölüm 4, Madde 2 – Uluslararası Ödül Birliği Tüzüğü)

 •  Ödül kazanma kriteri, katılımcının temel becerilerini dikkate alarak ve katılımcılar arasında rekabete dayalı herhangi bir faktör olmadan başarı ve devamlılıkla kişisel gelişimdir.
 • Katılım tamamıyla gönüllüdür ve katılımcı, dört Bölüm içerisinde yerel şartlarda uygun seçimler yapmakta tamamen özgürdür.
 • Cinsiyet, ırk, din veya siyasi hiçbir ayrımcılık yoktur.

ÇALIŞMA İLKELERİ  (El Kitabı 2006:10; NAA Rehber 2007:16 ve Bölüm 4, Madde 3 – Uluslararası Ödül Birliği Tüzüğü)

 • Katılımcılar 14-24 yaş aralığında olmalıdır.
 • Ödül Programının temel yapısı, dört zorunlu Bölümden oluşmaktadır: Toplum Hizmeti (diğerleri için faydalı hizmet vermeyi öğrenme), Macera ve Keşif Yolculuğu (grupla seyahat ederken macera ve keşif ruhunu teşvik etme), Beceri Geliştirme (kişisel ilgiler, yaratıcılık veya pratik becerilerinin gelişimini teşvik etme), Fiziksel Gelişim (katılımcıyı fiziksel performans gelişimine itme).
 • Ödül üç kategoriden oluşur: Bronz (14 yaş üzeri gençler için), Gümüş (15 yaş üzeri gençler için) ve Altın (16 yaş üzeri gençler için).
 • Ödülün kategorileri için minimum zaman; Bronz için altı ay, Gümüş için 12 ay ve Altın için 18 aydır.
 • Altın kategorisinde katılımcılar evden uzakta, gençlerin daha önce yaşamadıkları bir ortamda belirli bir amaç için faaliyet göstermelerine yönelik bir Toplumsal Uyum Projesi yapmaktadırlar.

DEĞERLERİMİZ

 1. “Yetkinlik Kazandıran “: Kişiler hayatlarını kontrol altına alarak topluma katkı sağlayıp kendilerini de güçlendirecektir.
 2. “Herkese Açık”:  Ön yargıdan uzak, herkesi kapsayan bir yaklaşım ile her kesimden çok sayıda gence ulaşılacaktır.
 3. “Gelişime Açık”: Sürekli gelişim; çağı takip etmeyi, yeniliklere açık olmayı ve yaşam boyu öğrenmeyi getirecektir.
 4. “Gençlere Hitap Eden”: Gençlerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak tüm gönüllülerin destek ve fikirleri ile ortak amaçlar yaratılacaktır.